Přihlásit se

Jednotkový systém

Princip jednotkového vkladu je mnohem účinnější než flat staking a zároveň se jeví jako jeden z ideálních způsobů určování vkladu pro kurzové sázení. V jednotkovém systému si sestavíte stupnici důvěry, kterou budete aplikovat na vaše tipy. Tato stupnice může mít hodnotu 1 – 5, 1 – 10, 1 – 20 atd., přičemž nejnižší hodnota důvěry odpovídá minimální sázce a nejvyšší hodnota důvěry odpovídá maximální sázce (ne více než 5 % hodnoty bankrollu, více v 9. Lekce - Bankroll Management). Mezi sázkaři se zažilo používání stupnice od 1 do 10. Kromě podoby 4/10 se můžete setkat i s podobou 4U (U = „jednotka“ z angl. „unit“).

Zdeněk Utrhlička

Zdeněk Utrhlička

Jednotkový systém

Princip jednotkového vkladu je mnohem účinnější než flat staking a zároveň se jeví jako jeden z ideálních způsobů určování vkladu pro kurzové sázení. V jednotkovém systému si sestavíte stupnici důvěry, kterou budete aplikovat na vaše tipy. Tato stupnice může mít hodnotu 1 – 5, 1 – 10, 1 – 20 atd., přičemž nejnižší hodnota důvěry odpovídá minimální sázce a nejvyšší hodnota důvěry odpovídá maximální sázce (ne více než 5 % hodnoty bankrollu, více v 9. Lekce - Bankroll Management). Mezi sázkaři se zažilo používání stupnice od 1 do 10. Kromě podoby 4/10 se můžete setkat i s podobou 4U (U = „jednotka“ z angl. „unit“).


Příklad z praxe

Váš bankroll má hodnotu 100 000 Kč. Nejvyšší sázka, kterou budete podávat je 5 %, tzn. 5 000 Kč. V jednotkovém systému, kdy používáme škálu od 1 do 10, má tedy jedna jednotka hodnotu 500 Kč. 

Jak se zorientovat na stupnici důvěry?

Zde se jedná o velmi individuální mindset každého sázkaře. Jsou sázkaři, u kterých se setkáte pouze se sázkami 1/10 – 3/10, poté existují sázkaři, kteří využívají celou škálu, tedy 1/10 – 10/10, a samozřejmě existují i tací, kteří všem svým tipům dávají nejméně 9/10, většinou však 10/10. U tipéra, jenž využívá celou škálu hodnot od 1 do 10, může vypadat jeho stupnice důvěry zhruba takto:

  • 1/10 – velmi nízká důvěra, většinou půjde o tipy s vyššími kurzy, popř. o nějakou AKO sázku
  • 2/10 – stále nízká důvěra
  • 3/10 – nižší důvěra, která už se blíží středu
  • 4/10 – průměrná důvěra (takové sázky budete uzavírat často)
  • 5/10 – lepší průměr (sázky s touto hodnotou budete uzavírat nejčastěji)
  • 6/10 – vyšší důvěra (takové sázky budete uzavírat často)
  • 7/10 – vysoká důvěra
  • 8/10 – velmi vysoká důvěra, vašemu tipu velmi věříte (buďte opatrní s takto vysokými sázkami)
  • 9/10 – vysoká pravděpodobnost, že tip bude vítězný, většinou půde o tipy s nízkými kurzy (užívejte výjimečně)
  • 10/10 – tzv. tutovka, na takový tip narazíte zřídkakdy 

Tip na závěr: Pro pokročilejší sázkaře, kteří umí hledat a určovat value, je ideální Jednotkový systém s ohledem na hodnotu a výši kurzu.